Thương hiệu. BRAND INTRODUCTION

TWITTER sinh đặc biệt xe đạp, từ Đức; giữ thanh "được nghiêm ngặt, cá tính thời trang" ý tưởng cốt lõi; giữ "Đức thiết kế, marketing chiến lược kinh doanh toàn cầu"; tập trung cao cấp Thăng tiến trong việc dẫn dắt chiếc xe đạp, cưỡi ngựa, thời trang mới.

Pfister cho TWITTER sinh đặc biệt xe đạp Trung Quốc Tổng công ty, hoàn toàn chịu trách nhiệm TWITTER sinh hoạt động kinh doanh xe đặc biệt khu vực châu Á - Thái Bình Dương.Kể từ khi thành lập đến giờ, vẫn giữ được tốc độ phát triển đặc biệt khi Marcus, TWITTER sinh bán trong nước thị trường bao gồm các cấp đặc biệt xe đạp xe đạp, TWITTER ở Trung Quốc đại lục đã phát triển đến hơn 200 nhà cửa hàng, TWITTER sinh đặc biệt xe đạp hiệu Quảng được ca tụng.

Văn hóa hàng hiệu BRAND CULTURE

Để phục vụ cho cơ sở kinh doanh như: chất lượng sống sót, Ê, Ê, xin để đổi mới công nghệ phát triển thị trường, cầu thắng, và tôn trọng niềm tin chiến thắng

Phục vụ mục đích: chất lượng, hiệu quả cao, khách hàng đầu tiên, phát triển dịch vụ chung.

Công ty Trung Tín và tiện dụng sáng tạo hứa:

Sinh tinh thần đặc biệt: khăng khăng đi xe đạp của phong trào sinh đặc đặc sản cá nhân và cả tuyến đường, thời trang và thực tế, sức khỏe và cơ hội để cùng tồn tại

Tư vấn Tư vấn 2

Điện thoại.:

400-0770-918

Powered by YXcms 2012-2014 yxms.net Inc.