CONTACT US

Liên lạc với

Nếu bạn gặp vấn đề với các sản phẩm trước, làm ơn Ben website QQComment tư vấn.Họ có đủ kiến thức chuyên môn để trả lời câu hỏi của ông.
Nếu có, họ không thể trả lời câu hỏi của chúng tôi liên lạc qua email, chào mừng đội dịch vụ.

Pfister

24 giờ đường dây nóng miễn phí.: 400-0770-918

Địa chỉ.:Đông Hưng tỉnh Quảng Tây Trung Quốc phòng thành cảng 180 (Pfister Co., Ltd.)

Điện thoại:0770 -7651-676

Fax.:0770 -7651-676

Hộp thư.:1181211860@qq.com

Tư vấn Tư vấn 2

Điện thoại.:

400-0770-918

Powered by YXcms 2012-2014 yxms.net Inc.